Läs och ladda ner

Här kan du läsa och ladda ner direktiv och annan viktig information.

Direktiv

file_download EU-direktiv 2003/10/EG om minimikrav vid bullerOm minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet.file_download Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenaderfile_download EU-direktiv 2002/44/EG om minimikrav vid vibrationerOm minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet.file_download Toleranser och gränsvärden för borrning och sågning i betongDetta dokument skall användas som underlag vid expelvis tvister med beställare. Syftet med att ta fram dessa gränsvärden är att skapa en kvalitetssäkring, ett lägsta golv för vårt utförande. Toleranserna har tagits fram i IACDS, vår internationella organisation, och HiB har översatt dem till svenska. Reviderad 4 april 2004.

Rapporter

file_download Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?En jämförande studie mellan två metoder, torr- och våtsanering av asbest. Annika Karlsson och Bengt Christensson IVL, Svenska Miljöinsitutet. B 1758 oktober 2007.file_download Upphandling av asbestsaneringAsbestsanering är ett kvalificerat arbete som måste göras på rätt sätt så att anställda inte utsätts för cancerframkallande asbest och asbest inte sprids till omgivningen. Det är viktigt att den entreprenör som anlitas för saneringen följer de regler som gäller. Använd gärna vårt underlag för upphandling av seriös asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad. Använd gärna underlaget vid upphandling av ROT-arbete för att reglera vad som krävs om asbest påträffas.

Rekommendationer etc

file_download Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassorStudie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner.file_download Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassorGrundad på rapporten "Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner"

Artiklar

file_download Arbetsmiljö vid PCB-saneringPublicerad i Bygg & Teknik nr 8, 2005.