BFB – branschauktorisation

BFB:s auktorisation för företag verksamma inom rivning, håltagning och sanering är framtagen i samverkan med Byggföretagen, ID06 och representanter från större byggentreprenörer. 

Auktorisationen inför under 2024. Auktorisationen är öppen för medlemmar i BFB och ställer krav på ett antal kriterier som ska vara uppfyllda och som finns beskrivna i regelverket för BFB:s auktorisation. Auktorisationen är underställd en fristående nämnd/kontrollråd som på BFB:s uppdrag arbetar med övervakning (årliga kontroller/revision), avvikelsehantering, utfärdande av certifikat för anslutna företag m.m. Auktorisationen är tidsbegränsad och gäller under ett kalenderår i taget.

Syftet med auktorisationen är att erbjuda beställare av rivnings, håltagning, och/eller saneringsentreprenader ökad kvalitet och säkerhet. Auktorisationens regelverk omfattar säkerhet för både personal, beställare och omgivning, arbetsmiljö, lagar och regler, utförandekompetens, avfallshantering och miljö samt verksamhetsledning och ekonomi.

Auktorisationen ingår i BFB:s arbete att verka för en sund byggbransch fri från arbetslivskriminalitet och otrygga villkor.

För mer information och kontakt:
Roger Blomqvist Kanslichef 070-550 94 10 E-post