Sanering

En saneringsarbetare har en mycket skiftande vardag med olika slags arbetsuppgifter. Ena dagen kan uppdraget vara att asbestsanera och den andra att sanera ett hus efter en brand. Eftersom sanerare ofta kommer i kontakt med kemikalier krävs stor noggrannhet och ett välutvecklat säkerhetstänk.

Arbetsuppgifter

Allt från att sanera industritomter och göra dem säkra för nybyggnationer till att få bort läckage av olja och lösningsmedel. Vid sanering av farliga kemikalier är saneraren en erfaren kemdykare.

Exempel på saneringsarbeten:

  • Sanera asbest
  • Sanera PCB
  • Sanera mögel
  • Sanera kemikalier
  • Rengöra ventilation
  • Högtrycksspola
  • Separera farliga material och ämnen från övrigt material i byggnader och industri

Eftersom arbetet kan vara fysiskt tungt behöver en saneringsarbetare ha god fysik och bra kondition. För att kunna jobba med asbestsanering krävs både utbildning och tjänstbarhetsintyg från företagshälsovården. Upplärning sker på plats men det är meriterande att ha certifikat för heta arbeten och ADR-intyg. Det senare är ett måste för att kunna köra transporter med farligt gods. Att vara väl insatt i säkerhet och korrekt skyddsutrustning är grundläggande. Förutom hantering av kemikalier kommer sanerare i kontakt med slamsugare, högtryckstvättar, speciella dammsugare och ventilations- och avfuktningsaggregat.

För mer information och kontakt:
Victor Blomqvist Utbildningsfrågor E-post