Håltagning

En håltagare hanterar avancerad teknisk utrustning och har mycket kunskap om byggmaterial och byggnadskonstruktioner. Arbetet är rörligt, flexibelt och självständigt.

Ofta åker håltagare runt till olika arbetsplatser för olika uppdrag. Det kan till exempel gälla rör för el och ventilation. En håltagare är för det mesta anställd hos ett mindre företag som i sin tur arbetar som underentreprenör till större byggföretag.

Arbetsuppgifter

En håltagares arbetsuppgift är att ta hål i olika byggdelar och material. Det innebär moment som borrning och sågning i vägg, valv och platta på mark. Det kan också innebära wiresågning och bilning med robot, bara för att nämna en del.

Exempel på arbeten som kan kräva håltagning är:

  • Byten av rörstammar i äldre hus
  • Borrning för ventilation och el
  • Nya fönster och dörröppningar
  • Åtgärda felgjutningar på byggarbetsplatser
  • Sågning för nya trappor och rulltrappor
  • Bortsågning av gamla konstruktioner eller delar av konstruktioner

Eftersom en håltagare använder avancerad teknisk utrustning som diamantverktyg behöver personen ha stor kunskap om både maskinerna och säkerheten kring dem. Arbeten utförs både i nyproduktion och ombyggnation av fastigheter, men även i infrastruktur- och olika anläggningsarbeten.

Förutom att kunna montera, hantera och sköta utrustningen ingår det i arbetet att:

  • Delta i planeringar
  • Aktivt delta i arbetsberedning och riskbedömning
  • Spärra av och skylta
  • Transportera bort material
För mer information och kontakt:
Victor Blomqvist Utbildningsfrågor E-post