Branschorganisationen för byggnadsberedning

Branschorganisationen för byggnadsberedning (BFB) bildades 2017 genom att Håltagningsentreprenörerna (HiB) samt Riv- och Saneringsentreprenörerna gick samman i en gemensam branschorganisation. BFB driver branschfrågor för företag som arbetar inom håltagning, rivning och sanering. Målet med verksamheten är att seriösa företag som aktivt arbetar med kvalitetssäkring, arbetsmiljö och miljöfrågor ska kunna verka på den svenska byggmarknaden och erbjuda trygga och säkra arbeten i enlighet med svenska regler och lagar och med rätt kvalitet. Att anlita ett BFB-företag är att välja en trygg och säker lösning där både kund, slutresultat, miljö och människors hälsa prioriteras.

Bli medlem

Påverka byggnadsbranschen och få en partner som driver dina intressefrågor. Som medlem i BFB visar du kunderna att ditt företag är seriöst och arbetar med hög kvalitet, säkerhet och kollektivavtal. Läs mer om medlemsfördelarna här.

Håltagning.nu

Håltagning.nu tillhör Branschorganisationen BFB som verkar inom området för byggnadsberedning – med håltagning, riving och sanering. Läs vidare om Håltagning.nu på deras egen sida.