Styrelsen för Branschorganisationen för Byggnadsberedning (BFB)

Styrelsen har en central roll i att företräda medlemmarna och driva föreningens övergripande mål och syften. I ansvaret ingår att utveckla strategier för branschens utveckling, övervaka och påverka lagstiftning och regleringar som påverkar branschen, samt att främja samarbete och kunskapsutbyte bland medlemmarna.

Ordinarie ledamöter
Linda Dahlin Ordförande, Betonghåltagning I Gbg AB +46 (70) 623 59 53 E-post
Andreas Lindström Vice ordförande, SHC Håltagning AB +46 (73) 983 12 00 E-post
Elisabet Johansson Rijo Håltagning AB E-post
Igor Kecskés Maconkai Sanerings specialisten +46 (70) 558 31 20 E-post
Tony Stigmanslid Destroy Rebuilding Company +46 (70) 777 49 07 E-post
Pio Rodriguez SBG Projekt AB +46 (70) 782 36 25 E-post
Andreas Lindström SHC Håltagning 0739-83 12 00 E-post
Peter Danielsson Håltagarna Borrteknik i Sverige AB +46-8 410 971 51 E-post
Joakim Lenander Daco Contractor AB +46 (70) 385 51 55 E-post
Suppleanter
Stefan Molinder Recover Riv & Håltagning AB +46 70-778 18 07 E-post
Erik Jankarls PP Såg & Borr i Gävle AB +46 70-577 83 10 E-post
Adjungerad
Roger Blomqvist Kanslichef 070-550 94 10 E-post