Styrelsen för Branschorganisationen för Byggnadsberedning (BFB)

Styrelsen har en central roll i att företräda medlemmarna och driva föreningens övergripande mål och syften. I ansvaret ingår att utveckla strategier för branschens utveckling, övervaka och påverka lagstiftning och regleringar som påverkar branschen, samt att främja samarbete och kunskapsutbyte bland medlemmarna.

Ordinarie ledamöter
Linda Dahlin Ordförande, Betonghåltagning E-post
Håkan Karlsson Vice ordförande, Rivära E-post
Elisabet Johansson Rijo E-post
Igor Kecskés Maconkai Sanerings specialisten 070-55 83 120 E-post
Tony Stigmanslid Destroy Rebuilding Company 070-777 49 07 E-post
Pio Rodriguez SBG i Stockholm E-post
Andreas Lindström SHC Håltagning 0739-83 12 00 E-post
Peter Danielsson Håltagarna Borrteknik 08-410 971 51 E-post
Suppleanter
Stefan Molinder Recover 070-778 18 07 E-post
Joakim Lenander DACO Contractor E-post
Adjungerad
Roger Blomqvist Kanslichef 070-550 94 10 E-post