Rivning

En rivningsarbetares arbetsuppgifter kan delas in i två kategorier: lättrivning och tungrivning.

Lättrivning
Det innebär att rivningen sker för hand med diverse handverktyg.

Tungrivning
Då rivs större konstruktioner, som hela hus, med hjälp av maskiner som robotar och grävskopor.

För en rivningsarbetare kan en del uppdrag ta några enstaka dagar och andra uppdrag hålla på i flera veckor.

Arbetsuppgifter

Att med hjälp av olika verktyg och maskiner riva och ta bort mestadels hårda material. Eftersom det är ett arbete där det ibland förekommer tunga lyft krävs en god fysik och bra kondition.

Exempel på rivningsarbeten:

  • Ta ner väggar
  • Ta ner delar av bjälkar
  • Ta ner inne- och yttertak
  • Ta bort befintlig inredning
  • Ta bort ytskikt och diverse beklädnader både i och på byggnader
  • Sortera material
  • Riva gjutformar efter att betongen stelnat

När hårda material ska rivas som till exempel betong, tegel eller sten används bilningsmaskiner. De slår sönder materialet med hjälp av högt tryck. Det är ett tungt arbete med mycket buller och ibland mycket damm. Det är därför enormt viktigt att använda rätt skyddsutrustning som glasögon, hörselskydd och mask. För att undvika förslitningsskador behöver en rivningsarbetare också jobba ergonomiskt och lyfta rätt. Arbetet är inte lämpligt för astmatiker men utmärkt för den som tycker om att jobba med kroppen och röra på sig.

För mer information och kontakt:
Victor Blomqvist Utbildningsfrågor E-post