Branschspecifik utbildning 

Rivning, håltagning och sanering är verksamheter som kräver noggrann planering och god kännedom om olika risker. Som medlem i BFB ställs därför höga krav på att personalen har rätt utbildning och kunskap för de arbeten som ska utföras. Arbetsmiljö och säkerhet är två viktiga områden för våra medlemsföretag.

Utbildningspaket för våra medlemmar

BFB har tagit fram fem unika utbildningar som omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag. Då utbildningarna är en medlemsförmån så är kostnaden inkluderad i medlemsavgiften BFB har tagit fram fem unika utbildningar som omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag. Då utbildningarna är en medlemsförmån så är kostnaden inkluderad i medlemsavgiften.

Ni anmäler vilka som ska gå utbildningarna genom att mejla deras namn, personnummer, mejladress och vilken/vilka utbildningar till kontakt@bfb-utbildning.se. Varje anmäld deltagare får sedan ett mejl med aktiveringslänk för att kunna logga in och genomföra sina utbildningar.

Ansvarig byggare – Rivning

Tillsammans med Rådet för Byggkompetens (RBK) har BFB utvecklat det nya begreppet Ansvarig byggare – Rivning. Med kompetensen Ansvarig Byggare – Rivning kan företaget styrka gedigen erfarenhet av såväl arbete som arbetsledning inom riv och sanering.

AFU 99

BFB har även tagit fram branschspecifika tillägg till AFU 99 för Håltagningsentreprenader.

Branschspecifika tillägg till AFU


Arbetsmiljö och sanering av PCB

BFB anordnar kursdagar om arbetsmiljö och sanering av PCB. Se under Nyheter när nästa kurstillfälle äger rum.

Utbildningsmaterial arbetsmiljö

Vi har också tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö i rivningsbranschen. Med det kan företagen själva utbilda sin personal.

Textmaterial tillgängligt för alla

Ladda ner kursmaterialet här


Komplett utbildningsmaterial för medlemmar

Som medlem i BFB får du tillgång till ytterligare material.

Studieresor

I samband med mässor och konferenser arrangerar BFB studieresor för sina medlemmar. När och hur resorna sker annonseras på medlemssidorna och under Nyheter.

Föreningsträffar

Under våra föreningsträffar är några av de viktigaste och mest uppskattade programpunkterna den information och erfarenhet som medlemmarna delar med sig av till varandra. Det kan till exempel handla om material och arbetsmetoder. Välkommen att göra oss sällskap!

Studiebesök

Vill ni göra studiebesök hos något av våra medlemsföretag? Se vilket företag som är närmast er och ta kontakt med dem.

Medlemsföretag
För mer information och kontakt:
Victor Blomqvist Utbildningsfrågor E-post