Våra branschspecifika utbildningar

BFB har tagit fram webbutbildningarna RAM, kvartsdamm, buller, vibrationer och Rivningsrobot. Alla fem omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag

Läs mer
För gymnasieskolor & YH-utbildningar

BFB har samlat information för sig som är intresserad av håltagning.

Läs mer
Håltagning

En håltagare hanterar avancerad teknisk utrustning och har mycket kunskap om byggmaterial och byggnadskonstruktioner. Arbetet är rörligt, flexibelt och självständigt.

Läs mer
Rivning

För en rivningsarbetare kan en del uppdrag ta några enstaka dagar och andra uppdrag hålla på i flera veckor. Arbetsuppgifterna kan delas in i två kategorier: lättrivning och tungrivning.

Läs mer
Sanering

En saneringsarbetare har en mycket skiftande vardag med olika slags arbetsuppgifter. Ena dagen kan uppdraget vara att asbestsanera och den andra att sanera ett hus efter en brand.

Läs mer
Håltagning.nu

På håltagning.nu hittar du värdefull information relaterad till håltagning.

Gå till webbplats