Varför bli medlem

Företag som väljer att gå med i BFB får en stark och engagerad röst inom byggindustrin som driver de branschspecifika intressefrågorna. En viktig del är att signalera för kunderna att företaget är seriöst och inte tummar på kvalitet, inte utnyttjar människor eller miljö och arbetar för långsiktiga resultat.

BFB vill arbeta proaktivt med Arbetsmiljöverket och andra myndigheter för att kunna påverka framtida lagstiftning. Målet är att seriösa företag ska gynnas och utvecklas medan tvivelaktiga och lönedumpande aktörer ska försvinna från branschen. Det kommer främja både kunder och medarbetare och höja anseendet för hela byggindustrin.

Fördelar som medlem

Som medlem kan ditt företag ta del i arbetet med framtida certifieringar, upphandlingsformer, utbildningar och kvalitetssäkringar. Till exempel vill BFB samarbeta ännu närmare med leverantörer för att fler utbildningar ska tas fram. När fler medarbetare får lämplig och relevant utbildning kommer slutresultaten bli bättre, vilket gynnar leverantörerna lika mycket som medlemsföretagen.

En annan förmån som medlem är nätverkandet med andra företag. Det blir möjligt att tillsammans lösa problem och hjälpa varandra när behov uppstår, som i frågor rörande juridik och bemanning. Som medlem i BFB finns alltid någon att ringa.

Sist men inte minst kan du genom BFB även verka inom flera internationella organisationer och utföra arbeten utomlands. Nätverket ger dig möjlighet att få nya samarbetspartners genom att träffa och knyta kontakter med branschkollegor och leverantörer från utlandet. Internationella träffar är också ett bra sätt att utbyta erfarenheter, diskutera nya lösningar och få inblick i aktuella trender.

Medlemskriterier

  • BFB har som mål att samtliga medlemsföretag ska vara med i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, men det är inte krav så länge företaget som ansöker om medlemskap vill bidra till branschens utveckling.
  • Företaget måste under ett antal år ha genomfört antingen håltagning, rivnings- och/eller saneringsentreprenader i sådan omfattning att det kan betraktas som ett specialföretag inom området.
  • I övrigt gäller BFBs stadgar som du kan läsa här.

Ansökan om medlemskap behandlas av BFBs styrelse. För att kunna bedöma lämpligheten hos sökande företag behöver ansökningsformuläret fyllas i och skickas in.

Medlemsavgifter

Företaget betalar en inträdesavgift till BFB och därefter en årlig service- och medlemsavgift vars storlek fastställs av föreningsstämman. Medlemsavgifterna framgår av årsmötesprotokollet. Särskilda regler gäller för medlemmar i Byggföretagen.

För mer information och kontakt:
Roger Blomqvist Kanslichef 070-550 94 10 E-post