Det här kan BFB göra för ditt företag

BFB driver branschfrågor för företag som arbetar inom håltagning, rivning och sanering. Målet med verksamheten är att seriösa företag som aktivt arbetar med kvalitetssäkring, arbetsmiljö och miljöfrågor ska kunna verka på den svenska byggmarknaden.

Branschorganisationen för byggnadsberedning (BFB) bildades 2017 genom att Håltagningsentreprenörerna (HiB) samt Riv- och Saneringsentreprenörerna gick samman i en gemensam branschorganisation. BFB driver branschfrågor för företag som arbetar inom håltagning, rivning och sanering.

Målet med verksamheten är att seriösa företag som aktivt arbetar med kvalitetssäkring, arbetsmiljö och miljöfrågor ska kunna verka på den svenska byggmarknaden och erbjuda trygga och säkra arbeten i enlighet med svenska regler och lagar och med rätt kvalitet. Att anlita ett BFB-företag är att välja en trygg och säker lösning där både kund, slutresultat, miljö och människors hälsa prioriteras.

Verksamhetsidé

BFB arbetar för att driva medlemsföretagens och branschens utveckling genom:

  • Lagbevakning
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Certifieringar
  • Nätverkande
  • Utbildningar

Bland många viktiga sakfrågor som BFB driver kan nämnas utveckling av nya upphandlingsformer och kvalitetssäkring på utförda arbeten. Alltför ofta går uppdrag till oseriösa företag som på papperet är billiga men som tummar på kvalitet och säkerhet. Resultatet blir undermåliga byggen som i slutändan kostar ännu mer när fusket måste åtgärdas. I värsta fall kommer även människor till skada eller utnyttjas. Det vill BFB stoppa.

Trygghet för de anställda

Medlemsföretagen i BFB ser till att erbjuda trygga och säkra arbetsplatser för sina anställda. Kollektivavtal tecknas och alla är alltid försäkrade. BFB arbetar också aktivt med att rekrytera fler medarbetare till branschen genom att sprida kunskap och information om de olika yrkena. Vi vill att fler personer ska vilja arbeta inom håltagning, rivning och sanering.

Trygghet för kunderna

Genom att målmedvetet arbeta med sakfrågorna vill BFB höja anseendet och statusen på byggbranschen. BFB vill att kunderna ska känna sig trygga när de anlitar ett medlemsföretag och veta att kvaliteten är hög. Som en del i detta arbetar BFB med att ta fram certifieringar och yrkesbevis och jobbar proaktivt med att påverka lagstiftning.

Historia

BFB är namnet på branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna (HiB) gemensamma branschorganisation. Eftersom flertalet frågor är gemensamma får vi bättre effektivitet och kraft genom att driva dem tillsammans genom BFB. Därför är numera all verksamhet gemensam och drivs helt och hållet genom BFB.

Byggnadsberedning

Våra medlemmar arbetar huvudsakligen med håltagning, rivning och sanering. Gemensamt för områdena är begreppet byggnadsberedning. Rivning innebär att ge plats för ett nytt bygge, sanering gör det möjligt att påbörja andra arbeten och håltagning  krävs ofta för nya rör, dörrar, fönster och liknande installationer. Arbetena utförs både i samband med mindre byggen i befintliga hus, som stora byggen av helt nya bostadskvarter.

BFB har samarbete med Byggföretagen (f.d. Sveriges Byggindustrier) och medverkar i dess branschregionråd. Branschregionrådet består av cirka 20 olika specialbranschföreningar. Rådets uppgift är att bevaka specialbranschernas intressen inom Byggföretagen.

Varför bli medlem?

Företag som väljer att gå med i BFB får en stark och engagerad röst inom byggindustrin som driver de branschspecifika intressefrågorna. En viktig del är att signalera för kunderna att företaget är seriöst och inte tummar på kvalitet, inte utnyttjar människor eller miljö och arbetar för långsiktiga resultat.

För mer information och kontakt:
Roger Blomqvist Kanslichef 070-550 94 10 E-post