Protokoll BFB:s årsmöte 2022

BFB höll sitt årsmöte 2022 på Hotel J i Nacka Strand den 12 maj. Årsmötesprotokollet kan hämtas här:

ÅMP BFB 2022

Närvarolista och röstlängd BFB ÅM 2022