Program för Höstmötet 24 oktober 2019

Hej,

Nu har vi klart med programmet för årets höstmöte. Husqvarna tar emot oss under dagen och arrangerar visning av produktionen och sina senaste produkter. Vi kommer även ha genomgång av arbetsmiljöfrågor, regler och mycket annat. Vi har även ny information om samtal mellan BFB, Skanska och Peab gällande krav på auktorisationer prioriterade entreprenörer/leverantörer inom riskkategoriserade arbeten dit rivning, håltagning och sanering räknas. Det och mycket annat bjuder vi på under den här intressanta dagen. Som vanligt avslutar vi dagen med en gemensam middag för de som vill.

Kom i tid till samlingen! Vi inleder med fabriksvisning som startar på utsatt tid.
Samling: Entrén till Husqvarnas fabrik, Drottninggatan 2, Huskvarna, klockan 10.00

Hitta dit: Drottninggatan 2, Huskvarna

Program:
10:00 Besök i Husqvarnas fabrik, guidad tur i två grupper.
11:20 Lunch
12:00 Medlemsmöte med bland annat följande punkter:

  • Arbetsmiljöfrågor kvartsdamm, vibrationer mm.
  • Utbildningsplattform för branschen. Samarbete leverantörer-branschförening. Idédiskussion.
  • Bygglet (presentation av Bygglets system för adm. av arbetstid, fakturering, ätor mm)
  • Föreningsfrågor, rapport BI:s arbete, auktorisation
  • Kollektivavtal, Peder Boström från Sveriges Byggindustrier är vår branschkontakt vad gäller kollektivavtalsfrågor gällande Riv/Hål/Saneringsföretag. Peder informerar bland annat om vad som händer i förhandlingarna med Byggnads avseende yrkesbevis, lönefrågor, tvister mm

15:00 Incheckning Stora Hotellet Jönköping
17:15 Samling vid entrén för gemensam aktivitet
19.00 Middag

OBS! För er som vill ha hotellboende behöver vi få er anmälan senast den 24 september.Därefter kan vi inte garantera tillgången till rummen. Hotellboende: 1 390 kr/rum inkl frukost.