Pelle Karlsson har lämnat oss

Vår vän och kollega Pelle Karlsson har till vår stora sorg och saknad gått bort efter en tids sjukdom. Många av oss lärde känna Pelle som en god kamrat under flera år i branschen. Pelles stora engagemang i föreningslivet gjorde att han fick ett stort kontaktnät och många vänner. Utöver ideellt arbete i vår egen branschförening (först Riv- och Saneringsentreprenörerna och sedan BFB) hade Pelle ett stort engagemang i idrottslivet. Pelle avled i Västerås den 23 maj och han blev 73 år. Begravningen äger rum i Badelunda Kyrka torsdagen den 27 juni klockan 11.00. Föreningen kommer att uppmärksamma Pelles person och gärning genom ett bidrag till Cancerfonden.