Kallelse och handlingar till årsmöte 2018 (BFB, HiB, RivoSaner)

Välkomna till årsmöte 2018 för branschorganisationerna för håltagning, rivning och sanering den 10 april klockan 13.00 på Nordbyggmässan.

Platsen är Stockholmsmässan, Älvsjö kongressavdelningen sal K22/k23.

Bifogat är handlingar till årsmötet i form av årsredovisningar, konsoliderad (sammanvägd) rapport, verksamhetsbeskrivning av den gemensamma verksamheten samt dagordning för de tre årsmötena. Årsmötena genomförs direkt efter varandra där årsmötet i BFB   ligger sist i ordningen. Detta som en konsekvens av att branschverksamheten för håltagnings-, rivnings- och saneringsentreprenörerna och dess leverantörer numera drivs i gemensam regi.

Till årsmötet den 10 april kompletteras handlingarna med styrelsens förslag till verksamhet för 2018, revisionsberättelse, budget 2018, valberedningens förslag för 2018 och ev. inkomna motioner.

Dagordning årsmöte 2018 BFB

Dagordning årsmöte 2018 Håltagningsentreprenörerna

Dagordning årsmöte 2018 Riv- och Saneringsentreprenörernaentreprenörerna

Konsoliderad rapport 2018
Denna rapport är en sammanvägning av den gemensamma verksamheten i BFB-gruppen (BFB, HiB och RivoSaner)

Årsredovisning inkl verksamhetsberättelse 2018 för BFB
OBS! Denna årsredovisning ska sammanvägas med de övriga två årsredovisningarna för en komplett bild. Se konsoliderad rapport.

Årsredovisning inkl verksamhetsberättelse 2018 för Håltagningsentreprenörerna
OBS! Denna årsredovisning ska sammanvägas med de övriga två årsredovisningarna för en komplett bild. Se konsoliderad rapport.

Årsredovisning inkl verksamhetsberättelse 2018 för Riv- och Saneringsentreprenörerna
OBS! Denna årsredovisning ska sammanvägas med de övriga två årsredovisningarna för en komplett bild. Se konsoliderad rapport.