Höstmöte 2019

Vi bjuder in till BFB:s höstmöte 2019 i samarbete med Husqvarna.

OBS! Ändrat datum.

Pga av programförändringar samt att vi vill få möjlighet till hotellboende i närheten eller i Husqvarna/Jönköping har vi beslutat flytta höstmötet till nytt datum. Vi kommer att hålla höstmötet den 24 oktober. Arbetet med programmet pågår jus nu och vi kommer att lägga ut mer detaljerad information så snart vi har ett program klart. Vi kommer att prata arbetsmiljö, utbildningar och mycket annat. Vidare kommer Husqvarna ge oss ett välmatat program på plats i deras anläggning. Och på kvällen kör vi gemensam middag och aktiviteter.

Torsdagen den 24 oktober kör vi således!