HiB och RivoSaner lyfts in i BFB

Vi kan nu berätta att vi inom kort kommer att avveckla HiB och RivoSaner som egna föreningar och istället lyfter in dem som sektioner i BFB. Detta i enlighet med årsmötesbeslut. Detta innebär också att BFB tar över samtliga tillgångar och skulder som de två underföreningarna har. Dessa framgår av årsredovisningarna. Konsekvensen blir att vi får en tydligare redovisning och enklare ekonomihantering. Verksamheten i föreningen och för er medlemmar påverkas inte utan det är en administrativ åtgärd i syfte att förenkla rutiner och arbete samt minska onödiga kostnader

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och kansliet