Handlingar till årsmötet 2019

Årsmötet 2019 hålls den 10 april klockan 10-12.

Platsen är Arlanda Sky City, Radisson Blu Hotel, Pelargången 1.

Direkt efter årsmötet blir det gemensam lunch.

Då flera av medlemmarna åker iväg till München och BAUMA håller vi ett kort årsmötesprogram i år. Här nedanför finns handlingar och program för mötet i PDF-format.

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse för arbetet inom Branschföreningen för Byggnadsberedning (rivning, håltagning och sanering)

Verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplanen för 2019 års verksamhet i BFB (håltagning, rivning och sanering)

För att ladda ned denna fil krävs att du är medlem och inloggad.

Budget för 2019
Konsoliderat (sammantagen) budget för 2019 års verksamhet i BFB (håltagning, rivning och sanering)

Dagordning för årsmöte 2019
Avser årsmöte för samtliga delar inom BFB. Håltagning, rivning och sanering.

Årsredovisningar 2018
ÅR för BFB, Håltagningsentreprenörerna samt Riv- och Saneringsentreprenörerna samt revisionsrapporter. OBS! För att se helheten i verksamheten gäller den konsoliderade rapporten. Där har olika internposter rensats. Internposterna uppstår under 2018 mellan de tre föreningarna pga det årsmötesbeslut vi har sedan tidigare om att bedriva all verksamhet gemensamt under BFB:s namn. Detta inkluderar även att föra alla tillgångar och transaktioner till den gemensamma föreningen. Till 2019 kommer detta problem att försvinna.

För att ladda ned denna fil krävs att du är medlem och inloggad.

Konsoliderat ÅR 2018
Ger den summerade ekonomiska bilden av verksamheten inom BFB inkl HiB och RivoSaner

För att ladda ned denna fil krävs att du är medlem och inloggad.