DEMCON-kalaset (middag på höstmötet)

Ni som ännu inte anmält er till middagen på höstmötet den 27 september behöver göra det snarast. Anmälan kan ni göra här på vår hemsida (Se tidigare nyhet: Anmälan till höstmötet) eller direkt till DEMCON.

Pris för middag och övrig information om DEMCON-kalaset hittar ni via den här länken: http://demcon.se/sv/event.