Dagordning och program för årsmöte 2023

Den 27 april är det dags för BFB:s årsstämma 2023. I år håller vi till på Yasuragi i Nacka.

Dagen inleds med gemensam lunch kl 12.00. Senast 13.00 är vi samlade för att inleda årsstämman med genomgång av verksamheten 2022, val av styrelse, budget 2023 mm.

Dagordning för årsstämman hittar ni här: Dagordning årsstämma 2023.

Efter årsstämman vidtar vårt övriga program för dagen. Programmet kan ni ladda hem via den här länken: Program vårmöte 2023

När dagens programpunkter är avklarade finns det tillfälle att njuta av den fina badanläggningen och koppla av. Klockan 19:30 är det dags för BFB:s vårmiddag för de som anmält sig i förväg.

Övriga handlingar till årsstämman:

Verksamhetsberättelse BFB 2022
BFB konsoliderad årsrapport 2022
Styrelsens förslag till medlems- och serviceavgifter 2023
Styrelsens förslag till budget för 2023
Valberedningens förslag till styrelse 2023
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023

Revisionsberättelse och signerade årsredovisningar kommer att läggas ut inom kort.

Välkomna till årsstämma och vårmöte 2023

Styrelsen och kansliet för BFB