Årsmötesprotokoll finns att läsa

Årsmötet 2020 genomfördes den 22 april som planerat. Denna gång var vi dock tvungna att hålla det digitalt via mötesfunktionen Microsoft Teams. Trots nya rutiner och risk för teknikniska problem så gick allt bra och vi kunde genomföra mötet med alla mötespunkter utan problem. Vi kan också notera att vi hade hygglig närvaro på mötet vilket var glädjande.

Nu hoppas vi på att Sverige går mot friskare tider och att den pågående epidemin lugnar ner sig så att vi kan börja ses och jobba lite mer normalt till hösten. Då är det nämligen dags för vårt höstmöte som än så länge planeras enligt tidigare.

Datum för höstmötet är torsdag den 24 september. Skriv in i era kalendrar. Inbjudan kommer längre fram. Det är i samband med Demcon 2020.

Platsen är som alltid när vi samkör med Demcon, Scandic Infra City i Uppland Väsby.

Nu hoppas vi att ni får en fin vår och sommar och att jobben kan fortsätta.

Styrelsen och kansliet för BFB, Håltagningsentreprenörerna samt Riv- och Saneringsentreprenörerna

Stockholm 7 maj