Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötet 2021 hölls via Teams på grund av rådande läge i Sverige. Smittspridning och restriktioner gjorde att även årsmötet 2021 fick hållas i digital form. Trots detta kunde årsmötet genomförs med ett bra antal medlemsföretag närvarande. Direkt efter årsmötet presenterades föreningens nya webbutbildning som är planerad att kunna startas upp under sommaren. Webbutbildningen omfattar grundläggande branschspecifika regler gällande arbetsmiljö/säkerhet, kvartsdamm, vibrationer samt buller. I stort sett all som arbetar inom BFB:s huvudvområden – rivning, håltagning och sanering – är utsatt för risker inom dessa delar. Arbetsmiljöverket har krav på hur företag med verksamhet ska hantera de här riskerna. Därför har BFB nu tagit fram en branschutbildning som kommer att ingå i medlemskapet för BFB. Utbildningen utgör ett komplement till de utbildningar som bland annat Byggföretagen erbjuder kostnadsfritt via webben. BFB:s arbetsmiljöutbildning är kostnadsfri för alla företag som är medlemmar i BFB.

Vidare presenterades BFB:s nya lagbevakningstjänst som föreningen tecknat via Ramboll. Denna ger samtliga medlemmar tillgång till en effektiv bevakning av nya lagar och regler inom arbetsmiljö/miljö och som påverkar företagens verksamhet.

Nu ser vi fram mot sommaren och förhoppningsvis sköna dagar i solen.

Protokollet från årsmötet finns att hämta här: ÅMP BFB 2021 signerat

Förteckning över närvarande årsmöte 2021: Närvarolista ÅM 2021