Sökresultat

PCB-utbildning – sanering av PCB-haltiga fogmassor

BFB i samarbete med Miljökonsultgruppen i Stockholm inbjuder till kurs i Sanering av PCB-haltiga fogmassor. Kursen, som är på en och en halv dag, vänder sig till byggnadsarbetare och arbetsledare som ska arbeta med sanering av fogmassor med PCB samt ledare för saneringsföretag. Om ditt företag har uppdrag att sanera fogmassor med PCB, behöver de […]

LÄS MER

Branschspecifik utbildning

Rivning, håltagning och sanering är verksamheter som kräver noggrann planering och god kännedom om olika risker. Som medlem i BFB ställs därför höga krav på att personalen har rätt utbildning och kunskap för de arbeten som ska utföras. Arbetsmiljö och säkerhet är två viktiga områden för våra medlemsföretag. BFB:s eget utbildningspaket BFB har tagit fram […]

LÄS MER

Sanering

En saneringsarbetare har en mycket skiftande vardag med olika slags arbetsuppgifter. Ena dagen kan uppdraget vara att asbestsanera och den andra att sanera ett hus efter en brand. Eftersom sanerare ofta kommer i kontakt med kemikalier krävs stor noggrannhet och ett välutvecklat säkerhetstänk.   Arbetsuppgifter Allt från att sanera industritomter och göra dem säkra för […]

LÄS MER