Rivning

En rivningsarbetares arbetsuppgifter kan delas in i två kategorier: lättrivning och tungrivning. Lättrivning Det innebär att rivningen sker för hand med diverse handverktyg. Tungrivning Då rivs större konstruktioner, som hela hus, med hjälp av maskiner som robotar och grävskopor. För en rivningsarbetare kan en del uppdrag ta några enstaka dagar och andra uppdrag hålla på … Fortsätt läsa Rivning