Branschspecifik utbildning

Rivning, håltagning och sanering är verksamheter som kräver noggrann planering och god kännedom om olika risker. Som medlem i BFB ställs därför höga krav på att personalen har rätt utbildning och kunskap för de arbeten som ska utföras. Arbetsmiljö och säkerhet är två viktiga områden för våra medlemsföretag. Förutom vår egen arbetsmiljöutbildning – RAM – lägger BFB-företagen stora resurser på olika arbetsmiljöutbildningar. RAM är framtagen med stöd från SBUF och särskilt utformad för våra verksamhetsområden. Vi har även låtit webbanpassa RAM för att underlätta för våra företag att genomföra utbildningen för sin personal.

När det gäller valet av utbildningsgivare är det viktigt att följa gällande regelverk från myndigheter. Här gäller ett strikt arbetsgivaransvar. Detta betyder att arbetsgivaren har ansvar för att den valda utbildningen uppfyller gällande krav och har rätt innehåll inklusive eventuella praktiska moment. Be därför alltid om ett tydligt underlag och stäm av mot gällande regelverk så att du väljer rätt.

Obligatorisk RAM-utbildning

RAM-arbetsmiljöutbildning är framtagen för arbete inom rivning, håltagning och sanering. Utbildningen omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag. Utbildningen finns sedan 2017 även på webben. Anmälan och information gällande RAM hänvisar vi till nedanstående företag.

Priset för RAM är 600 kr per deltagare för medlemmar i BFB och 1 200 kr/deltagare för övriga.

Instruktörerna i Norden AB
Kontakt: tel: 08–39 30 39 eller e-post:  webbkurs@instruktorerna.se

Ansvarig byggare – Rivning

Tillsammans med Rådet för Byggkompetens (RBK) har BFB utvecklat det nya begreppet Ansvarig byggare – Rivning. Med kompetensen Ansvarig Byggare – Rivning kan företaget styrka gedigen erfarenhet av såväl arbete som arbetsledning inom riv och sanering.

AFU 99

BFB har även tagit fram branschspecifika tillägg till AFU 99 för Håltagningsentreprenader.
Branschspecifika tillägg till AFU

Arbetsmiljö och sanering av PCB

BFB anordnar kursdagar om arbetsmiljö och sanering av PCB. Se under Nyheter när nästa kurstillfälle äger rum.

Utbildningsmaterial arbetsmiljö

Vi har också tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö i rivningsbranschen. Med det kan företagen själva utbilda sin personal.

Textmaterial tillgängligt för alla
Ladda ner kursmaterialet här

Komplett utbildningsmaterial för medlemmar
Som medlem i BFB får du tillgång till ytterligare material.
Till utbildningsmaterialet för medlemmar

Studieresor

I samband med mässor och konferenser arrangerar BFB studieresor för sina medlemmar. När och hur resorna sker annonseras på medlemssidorna och under Nyheter.

Föreningsträffar

Under våra föreningsträffar är några av de viktigaste och mest uppskattade programpunkterna den information och erfarenhet som medlemmarna delar med sig av till varandra. Det kan till exempel handla om material och arbetsmetoder. Välkommen att göra oss sällskap!

Studiebesök

Vill ni göra studiebesök hos något av våra medlemsföretag?
Se vilket företag som är närmast er och ta kontakt med det här.