Rapport från världen utanför

Den 21-23 maj höll IACDS sitt årliga möte. IACDS är en av två internationella organisationer som BFB är medlem i. Mötet detta år hölls i Tokyo och Sverige var väl representerat. Här kommer en rapport från de olika ämnen som behandlades samt kommentarer utifrån svensk horisont. Generellt kan vi konstatera att vi genom det internationella samarbetet får en god inblick i hur man arbetar i andra länder samt att vi kan hämta en hel del inspiration om hur vi kan utveckla vår bransch.

 

Rapport IACDS Tokyo 2018
Sammanfattning från seminarier och workshop

IACDS 2018 – Tokyo

IACDS ordförande Julie White (GB) och från amerikanska CSDA Erin O´Brien.
Erin O´Brien höll ett intressant föredrag om hur man kan arbeta med att attrahera, motivera och utveckla unga medarbetare.