Kontakt

Roger Blomqvist

Kanslichef

070-550 94 10

E-post

BFB:s styrelse:

Ordförande:
Linda Dahlin, linda.dahlin@betonghaltagning.se

Vice ordförande:
Håkan Karlsson, hakan.karlsson@riviara.se

Ledamöter:
Elisabet Johansson, elisabet@rijo.se
Igor Kecskés Maconkai, igor@rivningsentreprenad.se
Tony Stigmanslid, tony@destroyer.se 
Pio Rodriguez,pio@sbgistockholm.se
Peter Danielsson, peter@haltagarna.se
Andreas Lindströmandreas@shchole.se

Suppleanter:
Stefan Molinder, stefan.molinder@recover.se
Joakim Lenander, joakim.lenander@areco.se

Adjungerad:
Roger Blomqvist,  roger@byggbransch.se

Styrelsen är också styrelse för Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentreprenörerna (RivoSaner). All aktiv verksamhet för dessa båda föreningar bedrivs i BFB.

Utbildningsfrågor:
Victor Blomqvist, victor@byggbransch.se

 

Postadress
Branschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB
Box 22307
104 22 Stockholm

 

Tel: 070-550 94 10
E-post: roger@byggbransch.se

Faktureringsadress
OBS! Fakturering ska alltid ske till huvudföreningen BFB. Om du som leverantör tidigare fakturerat någon av våra två underföreningar, Håltagningsentreprenörerna eller Riv- och saneringsentreprenörerna, ska du istället ställa fakturan till BFB.

I första hand vill ha fakturor via epost:

inbox.lev.442506@arkivplats.se

 

Postadress för fakturor

Branschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB
Kund-id FRX4672
FE 301
105 69 Stockholm