Rapport från världen utanför

access_time

Publicerat: 6/4 2018

Den 21-23 maj höll IACDS sitt årliga möte. IACDS är en av två internationella organisationer som BFB är medlem i. Mötet detta år hölls i Tokyo och Sverige var väl representerat. Här kommer en rapport från de olika ämnen som behandlades samt kommentarer utifrån svensk horisont. Generellt kan vi konstatera att vi genom det internationella samarbetet får en god inblick i hur man arbetar i andra länder samt att vi kan hämta en hel del inspiration om hur vi kan utveckla vår bransch.