BFB - Hemsida

Nytt namn och ny hemsida

access_time

Publicerat: 11/27 2017

Idag lanserar vi det nya namnet för vår branschförening och den nya hemsidan. BFB står för Branschföreningen för byggnadsberedning och med det för vi även in ett nytt begrepp inom byggindustrin. Det som förenar oss inom håltagning, rivning och sanering är just beredning inför byggen och andra arbeten, därav byggnadsberedning.

Med detta tar vi ytterligare ett steg i vårt arbete att göra branschen seriös och kvalitetssäkrad, trygg för anställda och kunder och attraktiv för framtida arbetskraft. Titta gärna runt här på hemsidan och kom med feedback om det är något du saknar.