Medlemsinfo juni 2017

access_time

Publicerat: 11/27 2017

Vår nya förening är igång

Hej,

Snart går vi in i semesterperioderna och här kommer en sammanfattning av läget i vår nya förening som nu varit verksam i ett par månader. Styrelserna hade ett gemensamt möte den 20 juni. Arbetsmiljö, krav på oss arbetsgivare vid anställning och inrättande av arbetsgrupper/sektioner var några av frågorna som avhandlades. Höstmöte håller vi den 5 oktober i Malmö.

 Viktigt angående anställning och rekrytering

Riskerna för att göra fel vid nyanställningar har ökat. Falska identiteter och dubbla/felaktiga personnummer är bara ett par av problemen som blivit allt vanligare. Ansvaret för att kolla att allt stämmer ligger på arbetsgivaren. Myndigheternas samordning med sina olika register och uppgifter fungerar inte tillräckligt visar det sig. BFB-företagen är en utsatt grupp då vi har ett förhållandevis högt löneläge utan krav på utbildning. Dessutom är ofta personalomsättningen hög. Styrelsen har satt samman en särskild arbetsgrupp för detta. Gruppen utgörs av Håkan Karlsson, Riviära, Tony Stigmanslid, Destroy och Pio Rodriguez, SBG i Stockholm. Om du redan nu har frågor kan du kontakta någon av dessa. Mer information om ämnet kommer efter sommaren.

Obligatorisk utbildning för all personal

Styrelsen har nu tecknat avtal och sjösatt den grundutbildning som vi beslutade upphandla på årsmötet. Utbildningen är webbaserad och drivs på föreningens uppdrag av JobSafe som fanns med på årsmötet. Vi kommer att skapa en portal på vår nya hemsida där varje företag anmäler vilka som ska genomföra utbildningen. Kostnaden ligger på 600 kr per person som genomför utbildningen och debiteras av BFB. Särskild information om hur och när utbildningen ska genomföras kommer separat så snart portalen på hemsidan är klar.

Kvartsdamm

Den utredning som Lennart Österwald, Arnessons Betongborrning AB genomfört på BFB:s uppdrag är klar. Den pekar på att företag inom BFB behöver vara extra noggranna med kontroll av hur länge personal utsätts för kvartsdamm, läkarundersökningar, tjänstbarhetsintyg mm. Riskanalys måste göras på varje enskild arbetsplats. Rapporten kan beställas från kansliet, men får inte spridas vidare då det är BFB:s egendom. En särskild utbildning för detta planeras för webben.

Vibrationer

Ni har alla fått information och brev från Umeå Universitet under våren. Projektet MinVib syftar till att ta reda på hur effekterna från vibrationer av arbete med olika verktyg ser ut. Projektstudien är nu klar. Den visar hur länge vi kan jobba med olika moment utan att riskera skador som t ex ”vita fingrar”. Ta gärna del av resultatet i rapporten som vi kommer att få inom kort och göra tillgänglig på hemsidan.

Ny hemsida, logotyp mm

Som ni ser av brevhuvudet har vi nu en ny logga. Likaså har vi en ny hemsida. www.byggnadsberedning.se är adressen. Inloggningsuppgifter till medlemssidorna har skickats ut. Om ni inte sett mailet med era inloggningsuppgifter kan ni höra av er till Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB.

Personalövergångar kollektivanställd personal

Det är mycket att göra för BFB:s medlemsföretag. Behovet av personal är stort överallt och många jagar febrilt efter nytt folk. Under den här högkonjunkturen vi är inne i har det blivit allt vanligare med personalövergångar mellan medlemsföretag. Att aktivt rekrytera från varandra är inte bra. Ett par av effekterna är att det inte kommer fler personer till branschen (rundgång) samtidigt som det påverkar löneläget. Tänk gärna över andra alternativ när det är dags att rekrytera.

Höstmöte

BFB håller sitt höstmöte den 5 oktober. I år planerar vi att hålla till i Malmö och vi hoppas på att många av er kan vara med. Kallelse kommer att skickas ut längre fram med närmare detaljer om agenda mm.

Arbetsgrupper/sektioner inom BFB

Nu när vi är en större och bredare branschförening har vi beslutat att inrätta olika arbetsgrupper eller sektioner för att driva olika frågor. Föreningens tre huvudområden (rivning, sanering och håltagning) kommer att få egna sektioner. Likaså vill styrelsen driva områdena utbildning, marknadsföring, avfall/deponi, kvartsdamm, arbetsmiljö och rekrytering/anställning i egna arbetsgrupper/sektioner.

OBS! Vi ser gärna att fler engagerar sig i de olika arbetsgrupperna tillsammans med styrelser och övriga förtroendevalda. Det är att bra sätt att bevaka och bidra till utveckling av det eller de delområden företaget jobbar inom. Hör av er till kansliet.

Kansli

Lasse Sandström och Roger Blomqvist driver kansli och ekonomi. Till årsskiftet planerar vi att flytta vårt kansli till den nya adressen som blir på Klara Norra Kyrkogata 31, några hundra meter från Stockholms central.

Detta var allt för den här gången och nu hoppas vi i styrelserna (vi jobbar tillsammans alla som valdes på våra tre olika årsmöten) att ni får en skön, härlig och bra sommar.

Ha det så bra!