Kallelse och handlingar till årsmöte 2018 (BFB, HiB, RivoSaner)

access_time

Publicerat: 3/27 2018

Välkomna till årsmöte 2018 för branschorganisationerna för håltagning, rivning och sanering den 10 april klockan 13.00 på Nordbyggmässan.

Platsen är Stockholmsmässan, Älvsjö kongressavdelningen sal K22/k23.

Bifogat är handlingar till årsmötet i form av årsredovisningar, konsoliderad (sammanvägd) rapport, verksamhetsbeskrivning av den gemensamma verksamheten samt dagordning för de tre årsmötena. Årsmötena genomförs direkt efter varandra där årsmötet i BFB   ligger sist i ordningen. Detta som en konsekvens av att branschverksamheten för håltagnings-, rivnings- och saneringsentreprenörerna och dess leverantörer numera drivs i gemensam regi.

Till årsmötet den 10 april kompletteras handlingarna med styrelsens förslag till verksamhet för 2018, revisionsberättelse, budget 2018, valberedningens förslag för 2018 och ev. inkomna motioner.