NKR Demolition Sweden AB

Telefon
042-12 20 41
Var i landet
Skåne

Kontaktpersoner

Claus Berthelsen

Kalkylchef

070 545 47 78

claus@nkr-as.dk

Avin Gibaut

Försäljning/Marknad/BF9K kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem

073 961 62 64

atg@nkr-ab.se