Arnessons Betongborrning AB

Företaget grundades 1979 av Bo Arnesson och ägs idag av åtta verksamma i företaget. Under 2005 förvärvades Karlskoga Betongdemolering AB. 2014 startades Arnessons service AB med målsättning att va en servicepool som skulle supporta övrig verksamhet i företagsgruppen. Servicesidan har utvecklats mycket positivt. Koncernen med Arnessons som moderbolag har idag ca 80 anställda, varav 20 finns i Karlskoga inom KBD och 12 st. finns hos Service i Karlstad.

Arnessons Betongborrning är Värmlands största håltagningsfirma. Vi använder oss av nio fordon, varav sex är lastbilar i mellanviktsklassen och ett är en tung lastbil.

Arnessons åtar sig ganska ofta, bl.a. tack vare vår breda fordons- och utrustningspark, jobb på olika platser i mellan- och södra Sverige. Hemmamarknaden är definitivt Värmland.

Att varva traditionell håltagning med olika nischtjänster har blivit lite av vårt kännetecken. Ett exempel är att inom företaget finns även Arnessons Balkongsågning som specialiserat sig med en ege

Telefon
0554-400 00
Postnummer
665 32
Postort
Kil
Besöksadress
Garvaregatan 7
Org.nr
556199-0226
Var i landet
Värmland

Kontaktpersoner

Mario Larsson

Kalkyl/offert

070-552 21 15

mario@arnessons.se