Instruktörerna i Norden AB

Utbildningar vi tillhandahåller online som webbkurser
(RAM) Rivbranschens arbetsmiljöutbildning
Fallskydd, räddning och evakuering
BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare
Mobila arbetsplattformar
Ställningsbyggnad – upp till 9 meter
Säkra lyft
Skotta säkert
Kvartsdamm
Härdplast
Arbete på väg - Nivå 1 & 2
ADR 1.3 – Farligt gods
Vibrationer
PCB Sanering & Inventering
Buller
Truck
Trycksatta anordningar
Asbest
HLR & L-ABC
ESA Instruerad Person
Bakgavellyft
Travers och Säkra lyft
Ergonomi
Arbetsmiljö grund
ESA Röjning Ledningsgata - Skog

Telefon
08-393039
Postnummer
122 34
Postort
Enskede
Besöksadress
Nynänsvägen 299
Org.nr
556993-9779
Var i landet

Kontaktpersoner

Johan Odsäter

Kontakt/utbildare

08-393030

info@instruktorerna.se

Marko Ilkka

Kontakt/utbildare

08-393030

info@instruktorerna.se