Rivtech i Sverige AB

Kontaktpersoner

Om Rivtech i Sverige AB

Vi är ett nystartat företag. Har själv varit i riv branschen i ca 16 år.
Var tidigare delägare i ett annat bolag ,men vi tog skilda vägar i slutet
av 2016.