Pierre Entreprenad AB

Kontaktpersoner

Om Pierre Entreprenad AB

Pierre Entreprenad AB skall genom våra produktioner och tjänster visa en grundmurad professionalism inom de verksamhetsområden vi marknadsför.

Vår kunskap parat med ett gediget kvalitetstänkande skall genomsyra all verksamhet. Ett beteende som sätter våra miljömål i främsta rummet skall premieras.

Genom att utgöra ett moget företag med ekonomisk stabilitet, skall vi befästa vår roll som en trygg samarbetspartner.

Genom en ständig förändring skall vi utgöra en trygg arbetsgivare med utrymme för vårt human kapital att utvecklas.

Genom goda personella och maskinella resurser skall vi utgöra ett naturligt val för våra uppdragsgivare.