Fieldly AB

Kontaktpersoner

Om Fieldly AB

Om Fieldly AB
Fieldly är det digitala projektverktyg speciellt anpassat för företag inom håltagning, rivning och sanering. Genom funktioner specifikt utvecklade för branschen blir planering, prissättning och rapportering enklare än någonsin, och den manuella arbetsbördan drastiskt minskad.

Med Fieldly får du en heltäckande, mobil och molnbaserad hantering av dina projekt, arbetsorder, ätor, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- & fakturaunderlag.

Fieldly används idag av över 30.000 hantverkare, montörer och byggarbetare runtom i världen och har hittills minskat administrationstiden i över 250.000 projekt.