Arnessons Betongborrning AB

Kontaktpersoner

Om Arnessons Betongborrning AB

Företaget grundades 1979 av Bo Arnesson och ägs idag av åtta verksamma i företaget. Under 2005 förvärvades Karlskoga Betongdemolering AB. 2014 startades Arnessons service AB med målsättning att va en servicepool som skulle supporta övrig verksamhet i företagsgruppen. Servicesidan har utvecklats mycket positivt. Koncernen med Arnessons som moderbolag har idag ca 80 anställda, varav 20 finns i Karlskoga inom KBD och 12 st. finns hos Service i Karlstad.

Arnessons Betongborrning är Värmlands största håltagningsfirma. Vi använder oss av nio fordon, varav sex är lastbilar i mellanviktsklassen och ett är en tung lastbil.

Arnessons åtar sig ganska ofta, bl.a. tack vare vår breda fordons- och utrustningspark, jobb på olika platser i mellan- och södra Sverige. Hemmamarknaden är definitivt Värmland.

Att varva traditionell håltagning med olika nischtjänster har blivit lite av vårt kännetecken. Ett exempel är att inom företaget finns även Arnessons Balkongsågning som specialiserat sig med en egen patenterad metod för att såga ner balkonger på ett effektivt och säkert sätt. Vi har också en avdelning som bara håller på med golvslipning.

“Inget uppdrag är för litet, stort eller komplicerat för Arnessons”.

Arnessons är i problemlösarbranschen. Vi gillar utmaningen i ett stort komplicerat jobb och att lösa det på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. Samtidigt är vi precis lika målmedvetna och konkurrenskraftiga i små och snabba service jobb.

Våra uppdrag kommer från byggentreprenörer som NCC, Skanska, PEAB, Byggbolaget och andra mindre byggentreprenörer samt från kollegor, också den tunga industrin är en stor kund här kan nämnas Voith, Calderys, Megamet, hagfors järnverk, Nordic Paper och Stora Enso.