Kontakta oss

Vill du veta mer om BFB eller komma i kontakt med styrelsen? Du når oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Postadress

Branschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB 
Box 22307
104 22 Stockholm
Tel: 070-550 94 10

Faktureringsadress

OBS! Fakturering ska alltid ske till huvudföreningen BFB. Om du som leverantör tidigare fakturerat någon av våra två underföreningar, Håltagningsentreprenörerna eller Riv- och saneringsentreprenörerna, ska du istället ställa fakturan till BFB på nedanstående adress.

Branschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB
Kund-id FRX4672
FE 301
105 69 Stockholm

Alternativt e-posta fakturan till:
inbox.lev.442506@arkivplats.se

Kontaktpersoner kansli

Roger Blomqvist
Mobil: 070-550 94 10
E-post: roger@byggbransch.se

BFB:s styrelse:

Ordförande:
Håkan Karlsson, hakan.karlsson@riviara.se

Vice ordförande:
Anders Andersson, anders.a@voidab.se

Ledamöter:
Linda Dahlin, linda.dahlin@betonghaltagning.se

Elisabet Johansson, elisabet@rijo.se

Igor Kecskés Maconkai, igor@rivningsentreprenad.se

Gunnar Boman, gunnar@halmetodik.se

Jörgen Persson, jorgen@svb-tyringe.se

Tony Stigmanslid, tony@destroyer.se 

Pio Rodriguez, pio@sbgistockholm.se

Suppleanter:
Malin Söderson, malin.soderson@iskad.se

Amanda Borneke, amanda@csriv.se

Andreas Lindström, andreas@shchole.se 

Stefan Molinder,  stefan.molinder@betongborrargruppen.se 

Adjungerad:
Roger Blomqvist,  roger@byggbransch.se

Styrelsen är också styrelse för Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentreprenörerna (RivoSaner). All aktiv verksamhet för dessa båda föreningar bedrivs i BFB.