Inställt! Mässresa till Bebosa, Willingen, Tyskland

Denna resa ställdes in pga av Coronaepidemin.