Anlita ett BFB-företag

När du är ute efter kompetens, expertis och genomgående hög kvalitet ska du anlita ett BFB-företag. Då vet du att samtliga försäkringar och avtal är i ordning. De anställda har kollektivavtal och största möjliga hänsyn tas till miljön. Genom att anlita ett BFB-företag hjälper du till att främja seriösa företagare och höja standarden på hela byggbranschen.

Varför bli medlem?