Läs och ladda ner

Här kan du läsa och ladda ner direktiv och annan viktig information.

Direktiv

EU-direktiv 2003/10/EG om minimikrav vid buller
Om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet. Ladda ner

Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader
Ladda ner

EU-direktiv 2002/44/EG om minimikrav vid vibrationer
Om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet. Ladda ner

Toleranser och gränsvärden för borrning och sågning i betong
Detta dokument skall användas som underlag vid exempelvis tvister med beställare. Syftet med att ta fram dessa gränsvärden är att skapa en kvalitetssäkring, ett lägsta golv för vårt utförande. Toleranserna har tagits fram i IACDS, vår internationella organisation, och HiB har översatt dem till svenska. Reviderad 4 april 2004. Ladda ner

Rapporter

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?
En jämförande studie mellan två metoder, torr- och våtsanering av asbest. Annika Karlsson och Bengt Christensson IVL, Svenska Miljöinsitutet. B 1758 oktober 2007. Ladda ner

Upphandling av asbestsanering
Asbestsanering är ett kvalificerat arbete som måste göras på rätt sätt så att anställda inte utsätts för cancerframkallande asbest och asbest inte sprids till omgivningen. Det är viktigt att den entreprenör som anlitas för saneringen följer de regler som gäller. Använd gärna vårt underlag för upphandling av seriös asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad. Använd gärna underlaget vid upphandling av ROT-arbete för att reglera vad som krävs om asbest påträffas. Ladda ner

Rekommendationer etc

Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor
Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner.
Ladda ner

Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor
Grundad på rapporten ”Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner”
Ladda ner

Artiklar

Arbetsmiljö vid PCB-sanering
Publicerad i Bygg & Teknik nr 8, 2005.
Ladda ner