Västerås Diamantborrning AB

Kontaktpersoner

Om Västerås Diamantborrning AB

Västerås Diamantborrning AB är ett håltagningsföretag som varit i branschen sedan 1972. Bolaget håller högsta kvalité i maskinparken och alla medarbetare är utbildade i så väl säkerhet som i ergonomi.

Tjänsteområderna är håltagning, sågning, demolering och rivning med bl.a. asbestutbildad personal.