Anmälningsformulär – Årsmöte 2021, tors 27/5 kl 13.00

Årsmötet 2021 hålls torsdag den 27 maj.

Då vaccinationsprogrammet är drabbat av förseningar har vi tagit beslutet att genomföra årsmötet digitalt. Vi hoppas att detta blir sista gången som vi tvingas hålla oss till den digitala mötesformen. Vi är alla angelägna om att kunna träffas som vanligt igen.

Datum:  Torsdag 27 maj
Tid:         13:00-15:00 (vi sätter av två timmar så får vi se hur mycket tid vi behöver)

Vi vill ha föranmälan för deltagande och kommer att skicka ut länk till Teamsmötet inför mötet till de som anmält sig.

Dagordning och handlingar kommer att skickas ut/publiceras på medlemssidorna inför mötet. Ev. förslag/motioner skickas via e-post till kansli/styrelse. Sista datum för förslag till styrelsen är 15 april.